Žlebovi in podstrešno stanovanje

Mnogi se odločijo, da bodo podstrešje uredili v dodatno stanovanje. Za bivanje v podstrešnem stanovanju moramo poskrbeti za ustrezno strešno kritino, ki bo zaščitila streho tudi ob močnih neurjih. Za boljšo zvočno zaščito se priporoča težka strešna kritina, ki bo zaščitila ostrešje tudi pred neurji. Med deli, ki jih mora na ostrešju opraviti klepar krovec, je tudi nameščanje strešnih žlebov, ki imajo cevne odvode za odvajanje deževnice. Poleg tega mora namestiti tudi elemente, kot so snegolovi in strelovod. Poleg naštetega mora poskrbeti za celostno zaščito zračnikov na strehi, ki jih zaščiti s pločevino.

Posebno poglavje pri opremljanju strehe so žlebovi, katerih velikost mora biti pravilno določena, da imamo zagotovljeno učinkovito odvajanje deževnice. Pri hišah z dvokapno streho se priporočajo žlebovi iz nerjavečega materiala, še zlasti taki, obloženi z aluminijem, bakrom ali pokositrano nerjavečo pločevino, ki tudi v kasnejšem obdobju ne potrebujejo dodatnih vzdrževalnih posegov. V zadnjih letih se za prekrivanje streh tudi vse bolj uporablja pločevino z različnimi prašnimi prevlekami. Računati moramo, da je vreme spremenljivo in še zlasti v času močnih padavin potrebujemo pravilno dimenzionirane cevi, po katerih se bo odvajala deževnica. Eden od osnovnih pogojev je vgradnja žlebov pravilno določenih dimenzij. Kakšne velikosti naj bodo žlebovi, je odvisno od različnih dejavnikov, kamor sodijo površina strehe, njen nagib, količina padavin, ki pade na geografski lokaciji, kjer je postavljen objekt …

Ko pravilno določimo mere žlebov, se lahko začnemo odločati za vrsto žlebov, ki jih bomo namestili na objektu. Obstajajo žlebovi različnih vrst, med katerimi poznamo štirikotne, polkrožne, manjše in ovalne dvojne žlebove, katerih največja dolžina je lahko osem metrov. Žlebovi imajo jasen namen: odvajanje deževnice, ki teče po naši strešni kritini. Prav zato je treba odtočne padne cevi prilagoditi dimenzijam zbirnega žleba na strehi. Da se žlebovi ne bi polnili z listjem in drugimi odpadki, poskrbimo z vgraditvijo košar za listje ali, še boljša opcija, z vgraditvijo rešetk po celotni dolžini žlebov.

 …